Մուտք դեպի համակարգ
Աշխատատեղեր
Վարկային գործակալ՝ «Արտաշատ» քաղաքում

Կազմակերպությանն անհարժեշտ է վարկային գործակալ՝ «Արտաշատ» մասնաճյուղում (ցանկալի է արական սեռի ներկայացուցիչ): Աշխատանքային պարտականություններ. Անցկացնել հանդիպումներ հաճախորդների հետ, տրամադրել խորհրդատվություն, ներկայացնել պայմանները, ընդունել վարկային հայտերը, Ուսումնասիրել վարկային հայտերը, պատրաստել եզրակացություն և ներկայացնել վարկային կոմիտեին, Կազմել տրամադրվող վարկերին համապատասխան պայմանագրեր և ներկայացնել հաստատման, Աշխատանքներ իրականացնել ժամկետանց և խնդրահարույց վարկառուների հետ, Անհրաժեշտության դեպքում այցելել ժամկետանց վարկառուների բնակության վայրեր:
Վերջնաժամկետ
2017-08-25
Կրտսեր վարկային գործակալ՝ «Աբովյան» քաղաքում

Կազմակերպությանն անհարժեշտ է վարկային գործակալ՝ «Աբովյան» մասնաճյուղում: Աշխատանքային պարտականություներ. Անցկացնել հանդիպումներ հաճախորդների հետ, տրամադրել խորհրդատվություն, ներկայացնել պայմանները, ընդունել վարկային հայտերը, Ուսումնասիրել վարկային հայտերը, պատրաստել եզրակացություն և ներկայացնել վարկային կոմիտեին, Կազմել տրամադրվող վարկերին համապատասխան պայմանագրեր և ներկայացնել հաստատման, Աշխատանքներ իրականացնել ժամկետանց և խնդրահարույց վարկառուների հետ, Անհրաժեշտության դեպքում այցելել ժամկետանց վարկառուների բնակության վայրեր:
Վերջնաժամկետ
2017-08-20
Գանձապահ

Իրականացնել վարկի տրամադրման և հետվճարման համար անհրաժեշտ ամենօրյա գործարքներ Ապահովել անդորրագրերի ճշտությունը, Մուտքագրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները համապատասխան ծրագիր, Կատարել համապատասխանեցում յուրաքանչյուր օրվա վերջում՝ ապահովելով ծրագրի և դրամարկղի համապատասխան տվյալների նույնությունը, Իրականացնել տարադրամի փոխանակում, Վարել դրամարկղային գրքեր:
Վերջնաժամկետ
2018-09-20
Senior .Net Developer

JOB DESCRIPTION: Fast Credit is looking for a Senior .Net Developer. The candidate must be capable to vigorously lead both front end conceptual architectural design building and development. The candidate will be involved in whole development process lifecycle as well. JOB RESPONSIBILITIES: - Design and develop various development artifacts including solutions, dB schemas, application frameworks and GUI’s; - Design and build reusable modules to be used throughout the company products; - Build Custom UI Components; - Responsible for bug fixing/technical support of the existing and new applications in production.
Վերջնաժամկետ
2017-08-31
Senior Front End Developer

We are looking for a Senior Front End Developer. The candidate must be capable to lead front end conceptual architectural design building and development. The candidate will be involved in whole development process lifecycle as well.JOB RESPONSIBILITIES: - Design and develop various web artifacts and front end concepts including and not limited to features, solutions and Responsive GUI’s; - Design and build reusable modules to be used throughout the company web sites; - Maintain and enhance the company’s home grown systems; - Build Custom UI Components; - Responsible for bug fixing/technical support of the existing applications in production.
Վերջնաժամկետ
2017-08-31