Փաստաթղթեր
Կարգը, հայտի ձևը, կից անհրաժեշտ փաստաթողթերի ցանկը
Միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար կարգը, դիմումի և հաշվետվության ձևերը:
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումը հաստատելու Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգը
«Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշումը
Երիտասարդական աշխատողի կանոնակարգին հավանություն տալու ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշումը
Կարգը հաստատում է cragrer.am համակարգի միջոցով դրամաշնորհների տրամադրման սկզբունքները, պայմանները և գործընթացը:
Առցանց համակարգով ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրերի փորձագիտական քննությունն իրականացնող անկախ փորձագետների 2016 թվականի ցուցակը հաստատելու մասին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանը
Խորհրդի ձևավորման և գործունեության սկզբունքները, նպատակն ու գործառույթները
1 2