Փաստաթղթեր
Խորհրդի ձևավորման և գործունեության սկզբունքները, նպատակն ու գործառույթները
Կարգը հաստատում է cragrer.am համակարգի միջոցով դրամաշնորհների տրամադրման սկզբունքները, պայմանները և գործընթացը:
«Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշումը
ՀՀ երիտասարդական քաղաքականության 2013-2017 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը:
Մարզաբնակ երիտասարդության մասնակցության արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծման ծրագիրը, իրականացման միջոցառումները և միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշումը
Առցանց համակարգով ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրերի փորձագիտական քննությունն իրականացնող անկախ փորձագետների 2016 թվականի ցուցակը հաստատելու մասին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանը
ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգը սահմանում է այն հիմնական դրույթները, որոնց հիման վրա մշակվում ու իրականացվում է երիտասարդական պետական քաղաքականությունը ՀՀ-ում:
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումը հաստատելու Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգը
1 2