Լուսանկարները՝ Արմեն Սիմոնյանի
Տեղադրվել է 24-10-2017
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
Արսեն Քարամյան. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
Արսեն Քարամյան. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով
«Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում». միջազգային առաջին գիտաժողով