Մուտք դեպի համակարգ
Հարգելի բարեկամ,
Բարի գալուստ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պետական երիտասարդական քաղաքականության շրջանակներում գործող առցանց դրամաշնորհային համակարգ: 2010 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած այս համակարգի միջոցով ՀԿ-ներին տրամադրվելու են պետական բյուջեի համապատասխան տողով նախատեսված դրամաշնորհներ:
Դրամաշնորհային ծրագրերի առաջնայնություններ
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների ֆինանսավորման տողով նախատեսված հասարակական կազմակերպությունների դրամաշնորհային ծրագրերի հիմնական առաջնայնությունները (2013-2017 թվականների համար):

Դրամաշնորհային միջոցների առնվազն 60%-ը տրամադրվելու է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հիմնական առաջնայնությունների շրջանակներում ներկայացված ծրագրերին, որոնք պետք է համապատասխանեն ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1693-Ն որոշմամբ հաստատված «2013-2017 թվականների երիտասարդական պետական քաղաքականության ռազմավարության» գերակայություններին, այն է`

1. Քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կյանքին երիտասարդների մասնակցության գործընթացների խթանում
2. Երիտասարդների սոցիալ-տնտեսական և զբաղվածության հիմնախնդիրներ
3. Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի խթանում
4. Երիտասարդների հոգևոր-մշակութային արժեքների զարգացում և ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն
5. Կրթության շարունակականություն և ոչ ֆորմալ կրթության ճանաչելիություն