Կազմակերպության առաքելությունը
Կազմակերպության առաքելությունն է խթանել Հայաստանում կրթության, հոգեկան առողջության ու գիտության զարգացմանը ՝ ստեղծելով նոր մեթոդներ ու օգտագործելով նորարարական մոտեցումներ:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Կազմակերպության նպատակներն են.
• կազմակերպել և իրականացնել փորձի փոխանակման և ուսուցողական ծրագրեր, որոնք կնպաստեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գիտության զարգացմանը.
• կազմակերպել ներբուհական և միջբուհական գիտական նստաշրջաններ, կլոր սեղաններ, սեմինարներ և դասախոսություններ` ուղղված Հայաստանում տարբեր մասնագիտությունների զարգացմանը.
• նպաստել նորարարական գաղափարների զարգացմանը.
• գրել և հրատարակել ուսումնամեթոդական նյութեր, ձեռնարկներ.
• իր շահառուներին տրամադրել անվճար խորհրդատվություն և տեղեկատվություն.
• իրականացնել հետազոտություններ արդիական խնդիրների դուրսբերման և լուծման համար.
• բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակությունում կրթության կարևորության գիտակցումը:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Կամավորական աշխատանքի զարգացում
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
  • Ուսանողական ծրագրեր
  • Սոցիալական աջակցության ծրագրեր
  • Ստեղծարարության և նորարարության խթանում
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Հասմիկ Հակոբյան
Էլ․ փոստ: goycenter@gmail.com
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: www.goycenter.am
Հեռախոսահամար: +37441027702