Համառոտ տեղեկություններ
«Լոռու գյուղական համայնքների միջհամայնքային համագործակցություն» ՀԿ- նախագահ
«Արգինա» մշակութային ՀԿ-գործադիր տնօրեն
«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ- ագրոնոմ
Արևածագ համայնքի միջն.դպրոց-կենսաբանության և քիմիայի ուսուցիչ
Գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Աշխատանք զինծառայող երիտասարդության հետ
  • Գյուղական համայնքների զարգացում
  • Երիտասարդական ձեռնարկատիրություն
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Տարածաշրջանային համագործակցություն


Կոնտակտային տվյալներ
Էլ․ փոստ: artur.m.1970@mail.ru
Վայր: Լոռու մարզ
Հասցե համացանցում: Արթուր Մելիքսեթյան /fb/
Հեռախոսահամար: 077718879