«Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում» դասընթացին մասնակցության հրավեր

  15 September 2021  235 view
«Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում» դասընթացին մասնակցության հրավեր

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը «Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում» դասընթացի շրջանակում ընդունում է մասնակցության հայտեր:

Դասընթացն ուղղված է երիտասարդական աշխատանքով զբաղվող մասնագետներին, երիտասարդների հետ գործնականում աշխատողներին և նրանց, որոնց աշխատանքն ուղղված է երիտասարդների հիմնախնդիրների լուծմանը: Դասընթացը երեք փուլով իրականացվելու է Աղվերանում: Առաջին մոդուլն անցկացվելու է 2021 թվականի հոկտեմբերի 5-8-ը, երկրորդը՝ նոյեմբերի 1-4-ը, երրորդը՝ նոյեմբերի 22-24-ը:

Դասընթացին կարող են մասնակցել երիտասարդական կենտրոններում, համայնքապետարաններում, մշակույթի տներում, գրադարաններում, ՔՀԿ-ում աշխատող և երիտասարդության հարցերով զբաղվող մասնագետները:

Դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  • բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ,
  • երիտասարդության ոլորտում առնվազն երկու տարվա փորձառությունը հավաստող տեղեկանք,
  • ինքնակենսագրական,
  • հետաքրքրվածության նամակ՝  (առավելագույնը 200 բառ):

Հայտերն ընդունվում են 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 24-ը ներառյալ: Դիմումները պետք է ուղարկել youth@escs.am էլեկտրոնային փոստին:

Դասընթացն անցկացվում է՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի նիստի N 56 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «Երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի» կանոնակարգի և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստման ծրագիրը հաստատելու» մասին № 301-Ա/1 հրամանի և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի հունիսի 28-ի № 1025-Ա/2 հրամանի:

In topic