Մեծամորը՝ ՀՀ երիտասարդական մայրաքաղաք - 2023


Գրադարան

Ինչպե՞ս խոսել տեղական ժողովրդավարությունից

Կապան համայնքի երիտասարդների կարիքների հետազոտություն

Երիտասարդների մասնակցությունը որոշումների կայացմանը. հնարավորություններ և եղանակներ

Երևանում երիտասարդների կարիքների և իրավիճակի ուսումնասիրություն

«ՏԻՄ-ն ու երիտասարդը» ձեռնարկ

ԽԱՂԱՂԱՇԻՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԵՏ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԵԿՀ-ԱՄԿ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԵԿՈՒՅՑ

1234»»