Մեծամորը՝ ՀՀ երիտասարդական մայրաքաղաք - 2023


Գրադարան

Երիտասարդական կենտրոնների գործունեության ուղեցույց

Տեղական մակարդակում որոշումների կայացմանը երիտասարդների ներգրավման ուղեցույց

Ինչպե՞ս խոսել տեղական ժողովրդավարութունից. ուղեցույց երիտասարդական աշխատողների համար

Կապան համայնքի երիտասարդների կարիքների հետազոտություն

Երիտասարդների մասնակցությունը որոշումների կայացմանը. հնարավորություններ և եղանակներ

Երևանում երիտասարդների կարիքների և իրավիճակի ուսումնասիրություն

«ՏԻՄ-ն ու երիտասարդը» ձեռնարկ

ԽԱՂԱՂԱՇԻՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ՁԵՌՆԱՐԿ

1234»»