Մեծամորը՝ ՀՀ երիտասարդական մայրաքաղաք - 2023


Գրադարան

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ 2030 Թ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Երիտասարդների ներգրավումը Եվրոպայի խորհրդի արժեքների մեջ»

«Նախարարների կոմիտեի CM/Res(2020)2 բանաձևը Եվրոպայի խորհրդի երիտասարդական հատվածի 2030 թ. ռազմավարության մասին»

«Ինքնագնահատման գործիք երիտասարդական քաղաքականության համար»

Ժամանցային միջոցառումների հավաքածուի ուղեցույց

Ի՞նչ պետք է իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

2020 թ. պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատում

Հավասար պայմաններ և հավասար հնարավորություններ

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթության իրավունքի իրացման մշտադիտարկում Արմավիրի մարզի Համայնքներում

1234567»»