Այսօր
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ մասնակցային որոշումների կայացման ԵՄ սկզբունքների ներդրման հնարավորություններն ու իրականացվող գործողությունները

  08 Փետրվար 2021

Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ մասնակցային որոշումների կայացման ...

Ինչպես աշխարհի շատ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում, հատկապես վերջին տարիերին նկատելի է շրջակա միջա ...

«Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի սահմանադրական երաշխիքների ջատագովություն»

  02 Փետրվար 2021

«Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի սահմանադրական երաշխ ...

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-Լ որոշմամբ հաստատվեց ՀՀ դատական և իրավական բարե ...

12

Տեղեկատու

Ֆեյսբուքյան էջ