Այսօր

Համաշխարհային բանկի կրթական ծրագրով (#EIP) Հայաստանի 107 ավագ դպրոցներում ստեղծվել են բնագիտական առարկաների 335 լաբորատորիաներ

  30 Նոյեմբեր 2021  87 դիտում
Համաշխարհային բանկի կրթական ծրագրով (#EIP) Հայաստանի 107 ավագ դպրոցներում ստեղծվել են բնագիտական առարկաների 335 լաբորատորիաներ

Համաշխարհային բանկի կրթական ծրագրով (#EIP) Հայաստանի 107 ավագ դպրոցներում ստեղծվել են բնագիտական առարկաների 335 լաբորատորիաներ: Այս ուսումնական կիսամյակում աշակերտները ֆիզիկայի, քիմիայի, աշխարհագրության և կենսաբանության առարկաներն ուսումնասիրում են ժամանակակից ռեսուրսներով համալրված դասասենյակներում՝ ամրապնդելով տեսական գիտելիքները գործնական հմտություններով: